როგორ გამოვითვალოთ მომხმარებლის ჩართულობის კოეფიციენტი

ივლისი 13, 2021

როგორ გამოვითვალოთ მომხმარებლის ჩართულობის კოეფიციენტი

სოციალური მედიის ჩართულობის კოეფიციენტის გამოსათვლელად რაიმე სტანდარტული ფორმულა არ არსებობს. ამიტომაც საჭიროა, რამდენიმე ფორმულა გავაერთიანოთ და მცირედ არითმეტიკას მოვუხმოთ.

ჩართულობის კოეფიციენტი სოციალური მედია მარკეტინგის ინდუსტრიის ვალუტას წარმოადგენს.

რა თქმა უნდა, გამომწერების, მოწონებებისა და ჩვენებების საზომები ბევრს ნიშნავს, თუმცა ისინი შედარებით ნაკლებს გვეუბნებიან რეალური სიტუაციის შესახებ. მათგან განსხვავებით კი მოწონებები და კომენტარები აშკარა სურათს გვიხატავენ ბრენდის სოციალური მედია პერფორმანსის შესახებ.

სწორედ ამიტომ არის, რომ ხშირად ჩართულობის კოეფიციენტები მთავარ მომხიბვლელ მახასიათებლად წარმოდგვიდგება ხოლმე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე კამპანიის ინვესტიციიდან უკუგებას ეხება. სამწუხაროდ, ჩართულობის კოეფიციენტის გამოსათვლელად რაიმე სტანდარტული ფორმულა არ არსებობს. ამიტომაც საჭიროა, რამდენიმე ფორმულა გავაერთიანოთ და მცირედ არითმეტიკას მოვუხმოთ.

რას ეწოდება ჩართულობის კოეფიციენტი?

ჩართულობის კოეფიციენტი წარმოადგენს ფორმულას, რომელიც ზომავს სოციალურ კონტენტთან ინტერაქციის მაჩვენებელს - რიჩთან ან სხვა აუდიტორულ ნიშანთან მიმართებაში. ეს შეიძლება იყოს რეაქციები, მოწონებები, კომენტარები, გაზიარებები, პირდაპირი მესიჯები, მონიშვნები ან ბმულის კლიკები.

„ჩართულობა“ სოციალურ მედია ქსელებში ძირითადად რაიმე აქტიურ ქმედებას ეხება და არა პასიურს (მაგალითად ნახვა ან ჩვენება).

ჩართულობის კოეფიციენტის გამოსათვლელად არაერთი გზა არსებობს, საიდანაც თქვენთვის ყველაზე მორგებული და შესაფერისი უნდა შეარჩიოთ.

რატომ ვიკვლევთ ჩართულობის კოეფიციენტს?

როდესაც საქმე სოციალურ მედია ანალიტიკას ეხება, გამომწერთა რაოდენობის ზრდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის არც თუ ისე ბევრს ნიშნავს, თუ თქვენს აუდიტორიას არ აინტერესებს შემოთავაზებული კონტენტი. თქვენ გჭირდებათ კომენტარები, გაზიარებები და მოწონებები - რაც ამტკიცებს იმას, რომ ადამიანებს თქვენი კონტენტი მოსწონთ და მათ შეეფერებათ.

თქვენი ჩართულობის კოეფიციენტი სწორედ ამას აკეთებს - ის გიჩვენებთ, თუ რამდენად შეესაბამება კონტენტი სამიზნე აუდიტორიას. ის ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენი ურთიერთობა აუდიტორიასთან ჯანსაღი და მყარია. თუ ისინი საკუთარ დროს თქვენთვის კომენტარის დაწერას უთმობენ, ეს ნიშნავს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი ხართ და ყურადღებასაც გაქცევენ.

ჩართულობის მთავარი საზომები

ახლა კი დროა, გავიგოთ, რა ითვლება ჩართულობად. მართალია, ზოგიერთი მათგანი უკვე ვახსენეთ, მაგრამ სია გაცილებით ვრცელია. თქვენს გამოსათვლელ ფორმულაში შეგიძლიათ რამდენიმე მათგანი ან ყველა ერთად შეიტანოთ:

 • რეაქციები
 • მოწონებები
 • კომენტარები
 • გაზიარებები
 • შენახვები
 • პირადი შეტყობინებები
 • მონიშვნები
 • კლიკები
 • პროფილის ნახვა
 • „reply”
 • რეტვიტი
 • ბმულზე გადასვლა
 • დარეკვა
 • მესიჯი
 • სტიკერზე დაკლიკება
 • მეილი
 • მიმართულების მოთხოვნა
 • ბრენდირებული ჰეშთეგის გამოყენება

ჩართულობის გამოსათვლელი 6 მეთოდი

წინამდებარე ფორმულები ყველაზე გავრცელებულია სოციალური მედიის ჩართულობის გამოთვლისას.

საერთო ჩართულობა ძირითადად წარმოადგენს მოწონებების, რეაქციების, კომენტარების, გაზიარებების, ნახვებისა და ბმულებზე გადასვლის ერთიანობას.

 • ჩართულობის კოეფიციენტი რიჩის მიხედვით (ERR)

ეს ფორმულა ყველაზე გავრცელებული მეთოდია ჩართულობის კონტენტით შესაფასებლად. ის ზომავს იმ ადამიანების პროცენტულ მაჩვენებელს, რომლებსაც კონტენტის ნახვის შემდეგ რაიმე სახის ინტერაქცია ჰქონდათ.

გამოიყენეთ ეს ფორმულა ცალკეული პოსტისთვის, ხოლო მეორე ფორმულა სხვადასხვა პოსტების საშუალო მაჩვენებლის გამოსათვლელად.

1: ERR = საერთო ჩართულობა თითოეულ პოსტზე / რიჩი თითოეულ პოსტზე * 100

საშუალო კოეფიციენტის გამოსათვლელად დაუმატეთ თითოეული პოსტის ERR ერთმანეთს და გაყავით ის პოსტების რაოდენობაზე:

2: საშუალო ERR = საერთო ERR / საერთო პოსტების რაოდენობაზე

დადებითი მხარე: რიჩი შესაძლოა გამომწერებზე ზუსტი საზომი იყოს, რადგან თქვენს კონტენტს ყოველთვის ყველა გამომწერი არ ეცნობა. გარდა ამისა, შესაძლოა, პოსტი ისეთ ადამიანებსაც გამოუჩნდეთ, ვინც თქვენი გამომწერი არ არის - ეს ყველაფერი კი ჰეშთეგების, გაზიარებების და სხვა აქტივობების მეშვეობით.

უარყოფითი მხარე: რიჩი სხვადასხვა მიზეზების გამო შესაძლოა, ძალიან ცვალებადი და არაკონტროლირებადი აღმოჩნდეს. ძალიან დაბალმა რიჩმა შეიძლება დიდი ჩართულობა გამოიწვიოს და პირიქით, ამიტომ ეს გაითვალისწინეთ.

 • ჩართულობის კოეფიციენტი პოსტების მიხედვით (ER)

ტექნიკურად, ეს ფორმულა ჩართულობას კონკრეტულ პოსტებზე გამომწერების მიხედვით ზომავს. ის წინა კოეფიციენტის მსგავსია, თუმცა მისგან განსხვავებით გაჩვენებთ, თუ გამომწერთა რა ნაწილი ჩაერთო თქვენს კონტენტში.

უმრავლესობა სოციალური მედია ინფლუენსერებისა საკუთარი ჩართულობის საშუალო მაჩვენებელს ამგვარად ითვლის:

1: ER = საერთო ჩართულობა პოსტზე / გამომწერთა საერთო რაოდენობა * 100

საშუალოს გამოსათვლელად, დაუმატეთ თითოეული პოსტის ER მაჩვენებელი და გაყავით პოსტების რაოდენობაზე:

2: საშუალო ER = პოსტების საერთო ER / პოსტების ოდენობა

დადებითი მხარე: მართალია ERR უკეთესი მაუწყებელია მომხმარებელთა ინტერაქციისა, მაგრამ ეს ფორმულა რიჩს ანაცვლებს გამომწერებით, რაც საერთო ჯამში უფრო სტაბილურ საზომს გვაძლევს.

თუ თქვენი რიჩი ხშირად იცვლება გამოიყენეთ ეს მეთოდი უფრო ზუსტი მაჩვენებელის მისაღებად.

უარყოფითი მხარე: მიუხედავად მისი სიკეთეებისა, ეს ფორმულა სრულ სურათს არ გვაჩვენებს, რადგან ის ვირუსულ გავრცელებას არ მოიაზრებს. გარდა ამისა, თქვენი გამომწერების ზრდასთან ერთად, ჩართულობის კოეფიციენტი შესაძლოა, მცირედით დაეცეს.

 • ჩართულობის კოეფიციენტი ჩვენების მიხედვით

კიდევ ერთ საბაზისო საზომს აუდიტორიის ჩართულობისთვის წარმოადგენს მისი კოეფიციენტი ჩვენებების მიხედვით. რიჩი ზომავს რამდენი ადამიანი ნახულობს თქვენს კონტენტს, როდესაც ჩვენებები ზომავს იმას, თუ რამდენჯერ გამოუჩნდათ ადამიანებს თქვენი პოსტი ეკრანზე.

1: ER ჩვენებები = საერთო ჩართულობა პოსტზე / საერთო ჩვენება * 100

2: საშუალო ER ჩვენება = საერთო ER ჩვენება / პოსტების საერთო რაოდენობაზე

დადებითი მხარე: ეს ფორმულა ეფექტური იქნება იმ შემთხვევისთვის, თუ ფასიან რეკლამას მართავთ და გჭირდებათ მისი ეფექტიანობის შეფასება.

უარყოფითი მხარე: ძირითადად, ამგვარად გაზომილი ჩართულობა შედარებით დაბალია, ვიდრე ERR და ER პოსტების ფორმულით გამოთვლისას. რიჩის მსგავსად, ჩვენებები შესაძლოა მუდმივი და სტაბილური არ იყოს. მისი გამოყენება კარგი იქნებოდა რიჩთან ერთად.

 • დღიური ჩართულობის კოეფიციენტი

ძალიან გამოსადეგი იქნება იმის ცოდნაც, თუ რამდენად ხშირად ერთვებიან თქვენი გამომწერები ყოველდღიურად თქვენს კონტენტში.

ყოველდღიური ER = საერთო ჩართულობა დღეში / საერთო გამომწერები * 100

საშუალო ყოველდღიური ER = საერთო ჩართულობა x დღეების მანძილზე / x დღეები *100

დადებითი მხარე: ეს ფორმულა ძალიან კარგი საშუალებაა ყოველდღიური ჩართულობის შესაფასებლად - ის აფასებს "რამდენად ხშირად" და არა "როგორ". შედეგად, ის ჩართულობას ახალ და ძველ პოსტებზეც აერთიანებს.

ეს ფორმულა შესაძლოა, კონკრეტულ და სპეფიციკურ შემთხვევებსაც მოერგოს. მაგალითად, თუ თქვენს ბრენდს სურს მხოლოდ ყოველდღიური კომენტარების გაზომვა, შეგიძლიათ, ფორმულაშიც შესაბამისი ცვლილება შეიტანოთ და ჩართულობის მაგივრად კომენტარები გამოიყენოთ.

უარყოფითი მხარე: ამ ფორმულის გამოყენებისას შესაძლოა, ბევრმა ხარვეზმა იჩინოს თავი. მაგალითად, ეს ფორმულა არ ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ ერთმა გამომწერმა ერთ დღეში შესაძლოა ათჯერ გამოხატოს ჩართულობა.

ასევე მაჩვენებელი შესაძლოა შეიცვალოს იმის მიხედვით, თუ რამდენ პოსტს აზიარებთ ყოველდღიურად.

 • ჩართულობის კოეფიციენტი ნახვების მიხედვით (ER ნახვები)

მას შემდეგ, რაც ბრენდის ვიდეოს დადებთ, დიდი ალბათობით, დაგჭირდებათ იმის ცოდნაც, თუ რამდენად დიდ ჩართულობას იწვევს ის ნახვის შემდეგ.

1: ER ნახვები = საერთო ჩართულობა ვიდეო პოსტზე / ვიდეოს ნახვები *100

2: საშუალო ER ნახვები = საერთო ნახვები / საერთო პოსტების რაოდენობაზე

დადებითი მხარე: თუ თქვენი ვიდეოს მიზანი ჩართულობის გენერირებაა, მაშინ ეს შესაძლოა ძალიან ეფექტური გზა იყოს მისი მონიტორინგისთვის.

უარყოფითი მხარე: ნახვები ხშირად ერთი მომხმარებლისგან რამდენიმე ნახვასაც აფიქსირებს. შესაძლოა, მან ბევრჯერ უყუროს ვიდეოს, თუმცა ის რეალურად დამატებით ჩართულობას არ ზრდის.

 • ფაქტორული ჩართულობის კოეფიციენტი

იშვიათად ზოგიერთი მარკეტოლოგი ფაქტორული ჩართულობის კოეფიციენტსაც იყენებს, რომელიც ამ ფორმულებს გარკვეულ წონებს ანიჭებს.

მაგალითად, მარკეტოლოგს შესაძლოა სურდეს უფრო მაღალი მნიშვნელობის მინიჭება კომენტარებზე და არა მოწონებებზე - შესაბამისად, კომენტარს მიენიჭოს ორჯერ დიდი წონა. ტოლობა შემდეგნაირად გამოიყურება:

კომენტარი - შეწონილი ER = (საერთო კომენტარები *2 ) + სხვა სახის ჩართულობა / რიჩი თითო პოსტზე *100

აშკარაა, რომ ამ ტექნიკამ შესაძლოა, უზუსტობებიც გამოიწვიოს, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ის ძალიან იშვიათად გამოიყენება და არც თუ ისე გავრცელებულია. ამიტომ მისი გამოყენება რეკომენდებული ხშირად არ არის.

როგორ გამოვითვალოთ ხარჯი თითო სახის ჩართულობისთვის?

კიდევ ერთი ფორმულა, რომელიც თქვენს სოციალურ მედია არსენალს შეგიძლიათ შემატოთ, არის ხარჯი თითოეულ ჩართულობაზე (CPE). თუ რაიმე კონტენტის დასპონსორება გადაწყვიტეთ და თქვენი მთავარი მიზანი ჩართულობის ამაღლებაა, მაშინ აუცილებლად გენდომებათ იმის გაგება, თუ როგორ მუშაობს თქვენი ინვესტიცია.

CPE = საერთო გაწეული ხარჯი / საერთო ჩართულობა

ამ ყველაფერის გამოთვლა არაერთი სოციალური მედია ხელსაწყოს საშუალებითაც არის შესაძლებელი. უბრალოდ მთავარია, დააკვირდეთ, რა სახის ინტერაქციას ითვალისწინებს მათი გამოთვლები, რათა დარწმუნდეთ, რომ სასურველ ინფორმაციას მიიღებთ.

როგორია კარგი ჩართულობის კოეფიციენტი?

სოციალური მედია მენეჯერების უმრავლესობა თანხმდება, რომ მაღალი ჩართულობის კოეფიციენტი 1-5%-მდეა. რაც უფრო იზრდება გამომწერთა რიცხვი, ამ მაჩვენებლის მიღწევა უფრო რთულიც ხდება.

 

ასევე დაგაინტერესებთ:

Instagram Live Analytics: რომელ საზომებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება კონტენტის გაუმჯობესებისთვის?

როგორ გამოვიყენოთ ინსტაგრამის Reels Insights უკეთესი კონტენტის შესაქმნელად

როგორ შევქმანთ და წარვადგინოთ სოციალური მედიის რეპორტი