პანდემიის გავლენა სარეკლამო ინდუსტრიაზე

მაისი 25, 2021

პანდემიის გავლენა სარეკლამო ინდუსტრიაზე

სარეკლამო სექტორი ერთ-ერთი პირველი იყო, რაზეც კორონა ვირუსით გამოწვეულმა კრიზისმა მოახდინა გავლენა.

პანდემიური კრიზისის გავლენა მედია ინდუსტრიაზე საკმაოდ დიდი იყო და დეტალური ანალიზის შემდეგ, დღეს უკვე ვხედავთ მის შედეგებს სარეკლამო სფეროზეც. სარეკლამო ინდუსტრია მედია ბიზნეს მოდელის განუყოფელი ნაწილია. საჯარო მედია მომსახურებას თუ არ ჩავთვლით, სრულიად მედია ეკოსისტემა დამოკიდებულია სარეკლამო შემოსავლებზე. კორონა ვირუსის კრიზისმა კი ძლიერი გავლენა იქონია ამ უკანასკნელზე და სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ საკმაოდ გრძელვადიან კვალსაც დატოვებს მასზე.

სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ:

 1. Covid-19-ის მყისიერ შედეგებს სარეკლამო სექტორთან მიმართებით
 2. საშუალო ვადიან გავლენებს სარეკლამო ეკოსისტემაზე

მეორე ნაწილში კი უფრო განვავრცობთ საკითხს და განვიხილავთ იმ ცვლილებებს, რომლებიც კოვიდ კრიზისმა მარკეტინგულ კომუნიკაციებში შეიტანა.

ამ მხრივ რამდენიმე ინდუსტრიას განვიხილავთ:

 • ავიაკომპანიების ინდუსტრია
 • კვების საცალო ინდუსტრია
 • მედია ინდუსტრია
 • საცალო ვაჭრობა

შესავალი

კორონა ვირუსმა ბრუტალური გავლენა იქონია სარეკლამო ინვესტიციებზე, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო არხი. სარეკლამო შემოსავლების დანაკლისები 50-99%-მდე მერყეობდა. ანალიზების მიხედვით Covid პანდემიით გამოწვეული სარეკლამო შემოსავლების კლება იყო:

 • 10% სატელევიზიო და რადიო ინდუსტრიებისთვის
 • 20% გარე სარეკლამო ინდსუტრიისთვის

სრულიად სარეკლამო ეკოსისტემა ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ აღმოჩნდა და იმედია, ძალიან მცირე დროში სარეკლამო ბაზარი ისევ აღორძინდება.

COVID-ის მიმდინარე გავლენა სარეკლამო ინდუსტრიაზე

სარეკლამო სექტორი ერთ-ერთი პირველი იყო, რაზეც კორონა ვირუსით გამოწვეულმა კრიზისმა მოახდინა გავლენა. ამ ნაწილში განვიხილავთ ფინანსურ გავლენებს და შემდეგ თვალსაჩინო შედეგებს გავეცნობით სარეკლამო მესიჯების შესახებ.

სარეკლამო შემოსავლები

ნავარაუდები იყო, რომ თუ კორონავირუსი მაისში დამთავრდებოდა, 2020 წლისთვის ის სარელამო შემოსავლების 10%-იან ვარდნას გამოიწვევდა. მაგალითად საფრანგეთში, სარეკლამო სააგენტოები ყოველკვირეულად 60 მილიონ ევროს კარგავდნენ. აპრილისა და მარტის თვეებში კი სარეკლამო შემოსავლების 40-90%-მდე ვარდნა ფიქსირდებოდა.

გადადებული კამპანიები, შეუსრულებელი ამოცანები და კლიენტები, რომლებიც რჩევას ითხოვენ

კვლევების მიხედვით სააგენტოების უმრავლესობამ საკუთარი კამპანიები გადადო მანამ, სანამ უფრო მკაფიო სურათს არ დაინახავდნენ. ამასთანავე, ბრენდები საოცრად ფრთხილობდნენ, როდესაც საქმე კომუნიკაციას ეხებოდა. კამპანიების გადადების შედეგად დაუკმაყოფილებელი დარჩა სხვადასხვა მედიების საჭიროებები. ამის გამოსწორებას კი სააგენტოები შემდგომში ინტენსიური მოლაპარაკებების საშუალებით ცდილობდნენ.

სარეკლამო ინვესტიციები: უამრავი შემცირება და მცირედი ზრდა

44 გამოკითხულ სარეკლამო სააგენტოთა შორის, 75%-მა შეამცირა მათი სარეკლამო ინვესტიციები 2020 წლისთვის და მხოლოდ 25%-მა შეძლო მათი გაზრდა. გარდა ოფიციალური რეკლამებისა, ზრდა ზოგჯერ 250%-საც კი აღწევდა. ბრენდები, რომლებმაც ზედმეტად გაზარდეს საკუთარი ინვესტიციები, აქტიურად არიან ჩართულნი ტრადიციულ საცალო ვაჭრობაში. მნიშვნელოვან გამონაკლისს წარმოადგენს კოკა-კოლა, რომელმაც სრულად შეაჩერა მისი სარეკლამო ინვესტიციები.

სააგენტოების შემოსავლების კლება

სააგენტოებზე დაყრდნობით ცნობილია, რომ ზოგიერთი მათგანისთვის შემოსავლების 54%-იანი, ხოლო ზოგისთვის 91%-იანი კლებაც კი ფიქსირდებოდა. მათი სექტორის აქტივობის მიხედვით, ზოგიერთ სააგენტოზე მიმდინარე მოვლენებს უფრო დიდი გავლენა ჰქონდა.

ხარჯების დაზოგვა

ყველაზე მსხვილი კომპანიებიც კი დროებით უმუშევრობას აცხადებდნენ და დანაზოგების გეგმას წარმოადგენდნენ. ერთ-ერთმა კომპანიამ - Publicis გლობალური დანაზოგების გეგმა წარმოადგინა 500 მილიონი ევროს სახით. ასეთი გეგმა წინაპირობა იყო რეკრუტირების შეჩერების, კადრების გამოყენების შემცირებისა და უქმე დღეების გამოცხადებისა. შემცირებები, რა თქმა უნდა, ბაზარს მისი აღმასვლის დროსაც კი აზარალებს, რადგან დიდი შანსია, რომ ბაზრის უცაბედი აღორძინების შემთხვევაში, ისინი ვინც ბაზარი დატოვეს, სწრაფად ვერ დაუბრუნდებიან სამუშაო გარემოს. ეს განსაკუთრებით სარისკოა სარეკლამო ინდუსტრიაში მომუშვე პერსონალისთვის.

სარეკლამო კონტენტი

ეკონომიკური აქტივობის შესუსტების ფონზე საჭირო იყო სარეკლამო კონტენტის ადაპტირებაც. ბრენდები, რომლებიც განაგრძობდნენ რეკლამირებას, გადაეწყვნენ განსხვავებულ სარეკლამო მესიჯებზე, რათა არსებულ კონტექსტში მოქცეულიყვნენ. სარეკლამო მესიჯებში 5 ტრენდი გამოჩნდა:

 1. თანამშრომლებისთვის მადლობის გადახდა
 2. მომხმარებლებისადმი მადლიერების გამოხატვა
 3. სამედიცინო პერსონალისთვის მადლობის გადახდა
 4. მომხმარებლებისა და თანამშრომლობის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა
 5. არსებული კამპანიების მესიჯების ადაპტაცია

Covid-19-ის საშუალო ვადიანი გავლენა სარეკლამო ინდუსტრიაზე

პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ მომავლის პროგნოზირებისთვის რაიმე ხელშესახები ინდიკატორია საჭირო. ასეთი ინდიკატორი შესაძლოა იყოს მომხმარებელთა თავდაჯერებულობის ინდექსი. თუ ამერიკელი მომხმარებლები თავდაჯერებულები არიან მომავლის შესახებ, მაშინ ისინი იყიდიან, ბიზნესები შემოსავლებს მიიღებენ და სარეკლამო მანქანაც კვლავ დაიწყებს ფუნქციონირებას. მიჩიგანის უნივერსიტეტმა ეს ინდექსი გამოთვალა, რამაც დაბალი მაჩვენებელი 21 აპრილს აჩვენა. ამერიკელი მომხმარებელი ასეთი პესიმისტური არასდროს ყოფილა.

თუმცა, აღნიშნული დაბალი ქულა განსხვავებული პერსპექტივითაც უნდა განვიხილოთ და ამ ინდექსის 50 წლიან მაჩვენებელს შევხედოთ. როგორც ხედავთ, ჯერ კიდევ საკმაოდ შორს არის მაჩვენებელი 2008 წელთან შედარებით და შესაბამისად, იმედიც არსებობს.

სარეკლამო ბაზრის სიჯანსაღე დაკავშირებულია ეკონომიკის ზოგად სიჯანსაღესთან. IABM გამოკითხვების თანახმად, მედია პროფესიონალების უმრავლესობა მოელოდა სარეკლამო შემოსავლების შემცირებას და ისიც აშკარაა, რომ 2021 წელსაც სარეკლამო შემოსავლები გარკვეული წნეხის ქვეშ მოექცევა. შესაბამისად, მოლაპარაკებებიც უფრო რთული იქნება, რადგან ყველა ბიუჯეტის დაზოგვას ეცდება. სარეკლამო სექტორში მომდევნო წლების განმავლობაში მონაცემები ყველაზე გადამწყვეტი და მოთხოვნადი ელემენტი იქნება.

მოდით დამატებით შევხედოთ სამ საშუალოვადიან Covid-19 გავლენას სარეკლამო ბაზარზე.

ზაფხულის უქმეების ეფექტი

აშკარა იყო, რომ ზაფხულში ხალხი მოგზაურობას ვერ შეძლებდა, რადგან თითქმის ყველა ქვეყანამ გააუქმა ფრენები. თითოეული ქვეყანა შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციას ცდილობდა. შესაბამისად, სარეკლამო სააგენტოებიც გარკვეული წნეხის ქვეშ მოექცნენ და საზაფხულო პერიოდში სარეკლამო შემოსავლების გარკვეული ნაწილიც დაკარგეს.

სტრიმლაინი

2021 წელი შესაძლოა საუკეთესო დროს და შესაძლებლობას წარმოადგენდეს პროგრამული სტრიმლაინის ხელსაწყოებისთვის. ამჟამად, წარმოების ჯაჭვი ფრაგმენტირებულია და ძალიან ბევრ ხელსაწყოს იყენებს. შესაბამისად, ამ ხელსაწყოების გაერთიანებით შესაძლოა ხარჯების შემცირება და წარმოების გამარტივებაც. თუმცა, სტრიმლაინსაც ჰყავს კრიტიკოსები და ზოგიერთი ფიქრობს, რომ ის არაფრის მომცემია. ნაცვლად ამისა, ისინი ფიქრობენ, რომ სააგენტოებისთვის უმჯობესი იქნება, თუ საჭირო უნარებს ასწავლიდნენ შვილობილ კომპანიებსა და პარტნიორებს.

საზრიანი რეკლამები

რამდენიმე წელია, რაც ეს მოსაზრება არსებობს და ცდილობს პოზიციები ბაზარზე გაიმაგროს - ბრენდები უნდა ცდილობდნენ, რომ უფრო საზრიანი და მრავალმნიშვნელოვანი რეკლამები შექმნან, რათა უფრო ახლოს დაუკავშირდნენ მომხმარებლებს. კორონა ვირუსმა შესაძლოა ეს პროცესები დააჩქაროს კიდეც. აუცილებელია, ბრენდებმა გაანალიზონ, თუ რას ნიშნავს იყო საზრიანი, რათა საკუთარ მომხმარებელთან სწორი კომუნიკაცია განაგრძონ და ბაზრის წილიც გაზარდონ.

შეჯამება

დაუყოვნებლივი და უნებლიე მიზეზებით რეკლამების შექმნელებს მოუწიათ მათი სარეკლამო ინვესტიციების შეჩერება. მართალია ზოგიერთი კამპანია გადაიდო, თუმცა უამრავი მათგანი საერთოდ გაუქმდა. სააგენტოებს ძალიან სწრაფად შეუმცირდათ შემოსავლები, რამაც შემდგომ ბიუჯეტის შემცირებებიც გამოიწვია.

მიმდინარე კრიზისმა ასევე გამოიწვია ისეთი ქვევითი ცვლილებები ბაზარზე, რომელმაც ბრენდებს საკუთარი სარეკლამო მესიჯების შეცვლისაკენ შეიძლება უბიძგოს. მომხმარებელთა მოლოდინები იცვლება, იცვლება მომხმარებელთა პრეფერენციებიც. საერთო ჯამში კი ძალიან ბევრი შრომაა საჭირო იმისთვის, რომ სარეკლამო ინდუსტრია აღდგეს და მისი ღირებულება კვლავ გაიზარდოს.

 

ასევე დაგაინტერესებთ:

სტრატეგიები წარმატებული ციფრული მედია გაყიდვებისთვის

რა პროცესებს უნდა გადიოდეს მედია გაყიდვები

გაყიდვების ანალიზის ანგარიში - 10 სახეობა